Stevige vragen vanuit de Eerste Kamer op voorhang AMvB Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 6 juni heeft de Eerste Kamer in een brief van 10 kantjes gereageerd op de voorhangversie van de AMvB Kwaliteitsborging voor het bouwen. Zij vragen de minister of zij de Senaat kan geruststellen dat het eerder afgesloten bestuursakkoord, waarin een uitvoerbare rol voor het bevoegd gezag is vastgelegd, goed wordt uitgevoerd in de lagere regelgeving. De vragen vanuit de Eerste Kamer komen zowel vanuit de oppositie als coalitiepartijen, en gaan vooral over de op 12 mei door de VNG aan de beide Kamers gestuurde brief.

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200609/brief_aan_de_minister_van/info

Bron: Eerste Kamer 18-06-2020