Verkenning zakelijk fonds asbestdaken

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de Tweede Kamer op 26 juni geïnformeerd over de uitgevoerde verkenning naar de mogelijkheden om naast een fonds voor particulieren ook een fonds voor bedrijven op te richten voor leningen voor het saneren van asbestdaken. Daarbij heeft zij het rapport ‘Verkenning asbestdakenfonds voor bedrijven, ex ante evaluatie doeltreffendheid en doelmatigheid business case asbestdakenfonds voor bedrijven’ van Sira Consulting meegestuurd. 

Sira heeft naast de conclusies van het onderzoek ook enkele aanbevelingen gedaan die verder worden onderzocht. Hierover zal de Kamer voor het eind van het jaar opnieuw worden geïnformeerd. 

Fonds voor particulieren

Betreffende het fonds voor particulieren heeft de staatssecretaris aangegeven dat het fonds in oprichting is. Zij heeft zich voorgenomen om in de najaarsnota op te nemen dat de bijdrage van het Rijk wordt verleend via een subsidiebeschikking, zodat na vaststelling daarvan het fonds verder kan worden geformaliseerd.

Zowel de aanbiedingsbrief als het rapport van Sira Consulting zijn beschikbaar als pdf-bestand en kunnen worden gedownload via de website van Rijksoverheid

Bron: Rijksoverheid 29-06-2020