Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2020 en 1 januari 2021

Door het uitstel van de Omgevingswet is ook de ingangsdatum van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verschoven naar 1 januari 2022. Enkele wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 treden echter nog wel op de eerder genoemde data in werking.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

 • Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken (over onder meer veiligheidsafstanden uit de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid van de VBWTN, kabels en leidingen en veiligheidsmaatregelen aanbrengen PUR)
 • treedt in werking op 1 juli 2020
   
 • Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties
 • treedt gefaseerd in werking per 1 juli 2020
   
 • Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energieneutrale nieuwbouw (BENG) en de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800
 • treedt in werking op 1 januari 2021
   
 • Geluidseisen warmtepompen (Bouwbesluit en wijziging regeling Bouwbesluit)
 • treedt in werking op 1 januari 2021

 

Besluit bouwwerken leefomgeving

Daarnaast komen er wijzigingen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), over onder meer brandveiligheid, de coördinator veiligheid, toegankelijkheid en de milieuprestatie van gebouwen. In de komende periode wordt bekeken of, door het uitstel van de Omgevingswet en het Bbl tot 1 januari 2022, deze voorstellen (al dan niet gedeeltelijk) moeten worden doorgevoerd via het Bouwbesluit 2012, per 1 januari 2021.

Bron: VNG 17-06-2020