De verschillen tussen BZK en VNG over de rol Bevoegd gezag in de Wkb toegelicht

In dit artikel dat in de laatste editie van Bouwkwaliteit in de praktijk is gepubliceerd hebben Hajé van Egmond en Wico Ankersmit geprobeerd uit te leggen wat de verschillen zijn waarop de VNG/VBWTN de rol van het bevoegd gezag onder de Wkb ingevuld zou willen zien ten opzicht van BZK. 

In relatie tot het doel van de Omgevingswet waarin de overheid wordt gevraagd een meer pro-actieve en informerende rol in te nemen in plaats van direct een formeel handhavende rol die daarin minder past zijn in dit artikel de VNG variant tegenover de BZK variant toegelicht.

Dit is ook opgenomen in de brief van de VNG aan de Eerste- en Tweede Kamer die de VNG begin juni stuurde en waarover door de beide Kamers veel vragen zijn gesteld aan de Minister. Na het zomerreces zal de Minister deze vragen schriftelijk aan beide Kamers beantwoorden.

Graag horen wij van u welke van deze twee varianten u het best vindt passen bij de nieuwe rol van het bevoegd gezag.

U kunt dit (het liefst kort toegelicht) mailen naar wa@vereniging-bwt.nl

Lees hier het gehele artikel

Bron: Bkip 28-07-2020

Auteur: Wico Ankersmit en Hajé van Egmond

Thema's: Organisatie BWT

Tags: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen