Enquête Omgevingswet implementatie voor Wabo-casemanagers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de master Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg van Yvonne Breugem-Kosters, alsmede vanuit haar eigen vakinhoudelijke interesse als manager Vergunningen, Toezicht en Handhaving bij de gemeente Zoetermeer en lid van de Vereniging BWT Nederland.
 
Het doel van het onderzoek is inzichtelijk te maken welke factoren van invloed zijn op de bereidheid van omgevingsvergunningverleners tot implementatie van de Omgevingswet en in welke mate deze factoren de bereidheid beïnvloeden, zodat deze inzichten bij de invoering van de Omgevingswet kunnen worden gebruikt.

Het invullen van de vragenlijst neemt maximaal 10 minuten van uw tijd in beslag. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Ga uit van uw eerste ingeving.

Klik hier voor het invullen van de vragen

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijblijvend. Dit betekent dat u te allen tijde kunt besluiten uw deelname aan dit onderzoek te beëindigen. Graag wil ik benadrukken dat alle informatie die in het kader van dit onderzoek wordt verkregen strikt vertrouwelijk en anoniem wordt behandeld, en niet met derden wordt gedeeld. De data zijn alleen toegankelijk voor de onderzoeker en begeleiders en worden op dusdanige wijze opgeslagen en verwerkt dat zij niet tot personen terug te leiden zijn.

Het delen van de enquête met andere omgevingsvergunningverleners wordt zeer op prijs gesteld.

Tot slot, wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen via: y.j.breugem@zoetermeer.nl

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

27-07-2020