Leidraden 2.0 gepresenteerd voor Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw

Op donderdag 2 juli zijn de leidraden 2.0 van de actieteams Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw gepresenteerd. Tijdens een webinar in de ochtend werden de leidraden symbolisch overhandigd aan Edwin van der Wel van Rijkswaterstaat, voorzitter van de Regieraad van Platform CB'23.

Boukje van Reijn, vanaf de start betrokken bij Platform CB'23 vanuit NEN, interviewde Mantijn van Leeuwen, voorzitter van het actieteam Meten van Circulariteit, en Wouter van Twillert, voorzitter van actieteam Paspoorten voor de bouw. Vervolgens zijn de leidraden gepresenteerd en toegelicht door de voorzitters. Kijk het webinar ‘In gesprek over Leidraden 2.0’ terug.

Wat is Platform CB’23?

Platform CB’23 wil bouw-breed partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden, zowel in de GWW-sector als in de woning- en utiliteitsbouw. Het streven is om vóór 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen over circulair bouwen. Deze leidraden worden geschreven door zogenaamde actieteams met een brede vertegenwoordiging uit de bouwsector. NEN draagt zorg voor het proces en de begeleiding van deze actieteams.

Voor wie zijn deze leidraden?

Ons grondstoffengebruik moet enorm teruggedrongen worden, daarom wil de overheid steeds meer circulair uitvragen. Voor de bouw betekent dit onder andere hoogwaardiger hergebruik van materialen, een andere aanpak in ontwerpen, produceren, bouwen en beheren van bouwwerken en een andere manier van samenwerken. Het bouwproces moet in haar totaliteit hervormd worden. Alleen door de krachten te bundelen kunnen we de transitie naar een circulaire bouweconomie werkelijk realiseren! Daarom verbindt Platform CB’23 bouw-breed alle initiatieven, pilots en kennis rondom circulair bouwen met elkaar.

Meer informatie

Meer informatie over Platform CB’23 of de Leidraden 2.0, neem contact op met Remco Vroegop, mb@nen.nl. Of kijk op www.cb23.

Bron: NEN (3-7-2020) 07-07-2020

Thema's: Bouwtechniek

Tags: Duurzaam bouwen