Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie 1 juli 2020

In het kader van de Omgevingswet werken we aan de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. In juni 2019 presenteerde het kabinet het Ontwerp van de NOVI. 

De keuzes van het kabinet voor een duurzame leefomgeving vindt u op www.ontwerpnovi.nl

Emiel Reiding draagt het stokje over aan Ingrid Post

Ingrid Post is waarnemend directeur van de NOVI. In deze columns neemt Emiel Reiding afscheid en blikt Ingrid Post vooruit op de uitvoering van de NOVI.

Lees meer

Landsdeel Oost komt als eerste met een integrale gebiedsgerichte aanpak

Met de omgevingsagenda wordt per landsdeel in kaart gebracht welke opgaven er zijn. Door gebiedsgericht te kijken wordt zichtbaar waar het schuurt in de uitvoering en waar verbinding of extra inzet nodig is van rijk én regio.

Lees meer

Webinar NOVI: van visie naar uitvoering

Neem donderdag 2 juli deel aan het webinar over de richting en uitvoering van de NOVI. De minister opent de bijeenkomst in een vooraf opgenomen interview. Sprekers zijn o.a. Desiree Uitzetter (NEPROM), Marcel Michon (Buck Consultants) en hoogleraren Co Verdaas en Friso de Zeeuw.

Lees meer

Leren van pilot omgevingsagenda Oost

Vincent van der Werff, waarnemend directeur Ruimtelijke Ordening BZK, en Bart Parmet, directeur strategie provincie Overijssel, waren nauw betrokken bij de omgevingsagenda Oost. Een gesprek over opgedane ervaringen, geleerde lessen en de toekomst.

Lees meer

Definitieve NOVI na de zomer naar de Tweede Kamer

De definitieve NOVI en de Uitvoeringsagenda worden na de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer

Via www.denationaleomgevingsvisie.nl en twitter @NOVI_BZK blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de NOVI.

Bron: Nationale Omgevingsvisie 02-07-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingsvisie