Stand van zaken Omgevingswet - juli 2020

De nieuwste VNG ledenbrief over de Omgevingswet beschrijft hoe de nieuwe inwerkingtredingsdatum, 1 januari 2022, tot stand is gekomen en wat de gevolgen van die datum zijn voor gemeenten. Lees hem hier.

De minister heeft op 20 mei jl. de Tweede en Eerste Kamer geïnformeerd over de nieuwe datum inwerkingtreding van de Omgevingswet. De VNG staat volledig achter deze datum zoals te lezen is in de gezamenlijke verklaring van Rijk en koepels.
 
In de bijlage bij ledenbrief wordt de stand van zaken omschreven van het wetgevingsproces, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de voortgang van de implementatie. Daarnaast bevat de bijlage een overzicht van de ondersteuning die vanuit de VNG in de komende periode wordt geboden.

Meer informatie

Bron: VNG 09-07-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet