Interbestuurlijke onderzoeken naar financiën Omgevingswet

In diverse akkoorden is vastgelegd dat de kosten en baten van de Omgevingswet op afgesproken momenten in beeld worden gebracht. In het 'spoorboekje interbestuurlijke onderzoeken financiën Omgevingswet' staat een volledig overzicht en stand van zaken van de onderzoeken.

De Omgevingswet heeft voor elke overheidslaag financiële gevolgen, zowel in de implementatie als in de structurele situatie. Het Rijk, de provincies, waterschappen en gemeenten hebben afspraken gemaakt over hoe de kosten en baten per bevoegd gezag verdeeld worden en hoe de financiële gevolgen inzichtelijk gemaakt worden. In deze afspraken is vastgelegd dat de kosten en baten van de Omgevingswet op afgesproken momenten in beeld worden gebracht door middel van interbestuurlijke onderzoeken.

Meer informatie

Bron: VNG 24-08-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet