Nieuwe geconsolideerde versie Omgevingswet, AMvB's en Omgevingsregeling

De geconsolideerde versies van de Omgevingswet, de AMvB's en de Omgevingsregeling zijn aangepast. Er zijn wijzigingen op verschillende beleidsterreinen verwerkt. Via de geconsolideerde versie vindt u de herkomst van de wijzigingen en naar de toelichting bij de artikelen.

Meer informatie

Tekst en toelichting Omgevingswet, AMvB's en omgevingsregeling

Bron: aandeslagmetdeomgevingswet.nl (31-7-2020) 10-08-2020

Thema's: Omgevingswet