Publicatie ontwerp Nederlandse Praktijkrichtlijn thermische isolatie van gebouwen

Het ontwerp van de geheel gewijzigde Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 2068 voor thermische isolatie van gebouwen is gepubliceerd. Tot 1 november 2020 is het mogelijk om commentaar in te dienen op het ontwerp.

NPR 2068 ‘Thermische isolatie van gebouwen – Vereenvoudigde Rekenmethoden’ is geheel herzien en volgt dezelfde opbouw als hoofdstuk 8 van NTA 8800:2020. NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ bevat zowel de nauwkeurige numerieke berekeningsmethode als de vereenvoudigde handrekenmethode. De vereenvoudigde handrekenmethode is in dit praktijkrichtlijnontwerp nader toegelicht.

Inhoud ontwerp NPR

Naast de bovengenoemde wijzigingen, bevat de NPR een eenvoudige handrekenmethode, afgeleid van NTA 8800 , voor de bepaling van de warmteverliezen via het samenstel van een begane grondvloer, kruipruimte en ondergrond. De methode is voor verschillende situaties uitgevoerd en het resultaat is in een aantal tabellen gepresenteerd. Daarmee kan de ‘markt’ op eenvoudige en snelle wijze, zonder rekenwerk, het warmteverlies door de vloer bepalen, zodat in het ontwerpproces vroegtijdig kan worden vastgesteld of uiteindelijk aan de BENG-1 eis kan worden voldaan. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor de praktijk. Hierdoor kan dit praktijkrichtlijnontwerp ook van nut zijn voor gebruik in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het onderwijs.

Commentaar

Belanghebbende partijen kunnen tot 1 november 2020 online commentaar op dit praktijkrichtlijnontwerp indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Het is voor iedereen mogelijk het ontwerp in te zien en commentaar in te dienen.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, telefoon 015 2 690 367 of e-mail bi@nen.nl.

Bron: NEN (30-7-2020) 10-08-2020