Aanbieding afschrift Kamerbrief tijdpad informatie Omgevingswet

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar brief aan de Eerste Kamer over het tijdpad tot inwerkingtreding van de Omgevingswet.

PDF document Download:Aanbieding afschrift Kamerbrief tijdpad informatie Omgevingswet (68.78 KB) PDF document Download:Kamerbrief tijdpad informatie over Omgevingswet (89.1 KB)
Minister Ollongren informeert de Eerste Kamer over het tijdpad wanneer de Eerste Kamer welke informatie kan verwachten in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
PDF document Download:Overzicht openstaande toezeggingen Eerste Kamer over Omgevingswet (311.67 KB)
Overzicht van de stand van zaken van de openstaande toezeggingen aan de Eerste Kamer rond de stelselherziening van het omgevingsrecht.
PDF document Download:Voortgangsoverzicht Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst & Publicatie augustus 2020 (167.91 KB)
Overzicht van aantallen overheidsorganisaties die een aanvraag of melding kunnen ontvangen, omgevingswetbesluiten kunnen publiceren en vragenbomen kunnen registreren.

Bron: Rijksoverheid 29-09-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet