Charles Meijer ontvangt Brandweerkruis

Vandaag ontving brandweercollega Charles Meijer een brandweerkruis uit handen van Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland. Het brandweerkruis is een onderscheiding voor ‘zeer bijzondere verdienste of prestatie’ voor de brandweer in ons land. Charles ontving het Brandweerkruis voor zijn bijzondere bijdrage aan Risicobeheersing en preventie binnen de brandweer. Ook voor de Vereniging BWT Nederland heeft Charles meer dan zijn steentje bijgedragen. Ook wij willen hem dan ook van harte feliciteren met het brandweerkruis.

Charles is vanaf 1 oktober 1981 werkzaam bij de brandweer. Begonnen in Breda als bouwkundig opzichter en opgeklommen tot hoofd preventie en sectorhoofd Risicobeheersing. Na de regionalisering in 2010 werd hij Strategisch beleidsadviseur Risicobeheersing bij Veiligheidsregio/Brandweer Midden- en West-Brabant. De laatste periode was hij projectleider Omgevingswet. Na 38 jaar werkzaam te zijn geweest bij de Veiligheidsregio/Brandweer Midden- en West-Brabant gaat Charles per 1 augustus met pensioen.

Brandveiligheid naar een hoger niveau

Gedurende zijn loopbaan heeft Charles naast zijn eigen reguliere werk deelgenomen aan vele lokale, regionale en landelijke activiteiten op het gebied van preventie en risicobeheersing voor en namens Brandweer Nederland. Wevers: ’Het totaaloverzicht is te veel om te vermelden maar je landelijke bijdrage aan onder andere het beleid op het gebíed van preventie en risicobeheersing is enorm. Je bracht hiermee brandveiligheid in het algemeen naar een hoger niveau. Als lid en later voorzitter van de vakgroep Toezicht en gebruik en als lid van het Landelijk Netwerk Risicobeheersing heb jij ervoor gezorgd dat er vele allianties zijn gemaakt, projecten zijn opgestart en afgerond en producten zijn ontwikkeld.’

Landelijke activiteiten

Wevers vervolgt: ‘Jij ging vele allianties aan met partijen zoals met diverse ministeries, Brandveilig Bouwen Nederland (BBN), DJI, de Zorg- en Theaterbranche, Studentenhuisvesting, evenementenbranche, VEBON-NOVB en dan is deze lijst niet eens uitputtend. Ook is mede dankzij jouw inspanningen veel verbeterd qua wetgeving. Denk aan het Gebruiksbesluit, Wet kwaliteitsborging, de herziening Handreiking Brandpreventiebeleid bestaande bouw en de herziening Brandbeveiligingsvisies celgebouwen en gezondheidszorggebouwen en tot slot natuurlijk de Omgevingswet. Ook deze lijst is niet onuitputtelijk. Daarnaast was je lid of projectleider bij ontwikkelingen rondom Risicogerichtheid en integrale benadering van brandveiligheid. Voor de woordvoering over verschillende onderwerpen rondom Risicobeheersing stond je altijd klaar. Ik denk hierbij aan Koolmonoxide, Veiligheidscontrole systemen, wensballonnen en last, maar zeker not least de projecten STOOM (Structureel Terugdringen van Onechte en Ongewenste Meldingen) en NUT (Terugdringen Nodeloze Uitrukken). Je werd hiermee een belangrijk gezicht van Brandweer Nederland.’

Bijzonder

‘Wanneer we je bijdrage nog eens op ons laten inwerken is het wel heel bijzonder en veel wat je voor de brandweer en daarmee de brandveiligheid van Nederland hebt betekend. Jouw naam is onlosmakelijk verbonden aan Risicobeheersing in Nederland. Ontzettend bedankt voor je bijzondere bijdrage aan Brandweer Nederland. We wensen je een goed pensioen toe.’

Ook veel inzet voor de Vereniging BWT Nederland

Naast zijn vele verdiensten voor de Brandweer heeft Charles zich ook jarenlang voor en met de Vereniging BWT Nederland ingezet voor een betere brandveiligheid in de bouwregelgeving. Charles is ook vanaf het begin betrokken geweest bij de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, waarbij hij Namens BrandweerNL in diverse werkgroepen heeft deelgenomen en zijn kennis heeft ingebracht. Ook namens de Vereniging BWT Nederland willen wij dan ook Charles via deze weg van harte feliciteren met het brandweerkruis.

 

Bron: Brandweer.nl 01-09-2020