Gemeenten, werp alvast een blik in de toekomst: de financiële effecten van de Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet heeft structurele gevolgen voor de financiële situatie van gemeenten. Bovendien betekent het uitstel van de invoering tot 2022 dat de transitiekosten hoger worden. Dit vraagt om financiële en beleidsmatige keuzes. Om gemeenten hierbij te ondersteunen heeft de VNG een model ontwikkeld dat als denkkader en werkwijze dient. Tijdens de G40/G4 leerkring Omgevingswet van 25 juni 2020 besteedden we aandacht aan de structurele langetermijneffecten van de invoering van de Omgevingswet. Gemeente Almere geeft een kijkje in de financiële gevolgen die zij in beeld hebben gebracht.

Financiële gevolgen op de korte termijn van de Omgevingswet

Het uitstel van de Omgevingswet betekent dat gemeenten een jaar langer hebben om zich voor te bereiden om het nieuwe stelsel. Maar het betekent ook een jaar langer transitiekosten en implementatieondersteuning. Annemieke van Brunschot (Programmamanager Omgevingswet bij de VNG) legt uit dat een jaar later inwerkingtreden ook betekent dat een jaar later pas de vruchten geplukt worden. Dit heeft gevolgen voor de begroting van gemeenten.

Aan de Slag met de Omgevingswet werkt aan een overzicht van de effecten van uitstel van de wet, waaronder de termijnen voor overgangsrecht, evaluatietermijnen, de relatie met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), de voortzetting van huidige voorzieningen en de financiële gevolgen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een zogenaamd Integraal Financieel Beeld dat de financiële gevolgen van de Omgevingswet samenvat. Bij het maken van dit beeld worden ook de resultaten van het financieel dialoogmodel en structureel effectenmodel betrokken. Dit vormt de basis om, na de invoering van de Omgevingswet, te kunnen monitoren wat de structurele effecten zijn.

Lees hier het hele artikel

Bron: Platform 31 04-09-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet