Kamerbrief bij PBL-rapport Monitor NOVI, Nulmeting

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt de Tweede Kamer de publicatie 'Nulmeting Monitor Nationale Omgevingsvisie (NOVI)' van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zij geeft daarbij een korte toelichting.

Bron: Rijksoverheid 22-09-2020