Live Webinar: eerste handreiking voor veilige plaatsing zonnepanelen bij appartementen

Appartementseigenaren, woningcorporaties en installateurs weten vanaf nu precies aan welke veiligheidsmaatregelen zij moeten voldoen bij de plaatsing van zonnepanelen en een Elektriciteit Opslag Systeem (EOS) op een appartementsgebouw. De handreiking werd, bij gebrek aan passende wet- en regelgeving, opgesteld door het Instituut Fysieke Veiligheid, Voor de VVE en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.  Deze zal op 13 oktober 2020 tijdens een live webinar gepresenteerd worden.  

Het document omschrijft alle maatregelen en adviezen op bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch gebied. Hiermee wil men ernstige ongevallen, zoals brand, in de toekomst voorkomen. In Maassluis zal op 29 september het eerste verduurzamingsproject opgeleverd worden waarbij aan alle maatregelen uit  de handreiking is voldaan.

40 procent meer stroom
Volgens het CBS werd vorig jaar 40 procent meer stroom door zonnepanelen opgewekt in Nederland. Het grootste deel van deze toename (70 procent) is toe te schrijven aan grotere installaties op daken van gebouwen en op de grond. Er was echter ook sprake van een aantal grote branden, die vaak het gevolg bleken van constructie- en installatiefouten. De handreiking zorgt ervoor dat alle betrokken partijen, zoals de VvE, installateurs en de brandweer, vanaf het begin weten waar zij op moeten letten en wat zij kunnen doen om veiligheidsrisico’s te minimaliseren.

Gewichtig
De plaatsing van zonnepanelen, steeds vaker in combinatie met een opslagsysteem, is een relatief nieuwe ontwikkeling. In de eerste plaats is het belangrijk dat men op de hoogte is van de minimale kwaliteits- en veiligheidseisen waar het zonnepaneelsysteem moet voldoen. Vervolgens zijn er de te nemen maatregelen voor de installatie.

In Maassluis zal op 29 september het eerste verduurzamingsproject opgeleverd worden waarbij aan alle maatregelen uit  de handreiking is voldaan.

Het dak wordt bijvoorbeeld opeens met veel extra gewicht belast en moet dit op de lange termijn kunnen dragen. Bovendien moeten de zonnepanelen ook goed bereikbaar zijn voor zowel onderhoudswerkzaamheden als hulpverlening.
Tevens is het van belang dat de Veiligheidsregio en de brandweer tijdig op de hoogte worden gesteld van de installatie, ook als de betreffende VvE of woningcorporatie geen vergunningaanvraag voor de installatie hoeft te doen.

Van regionaal naar digitaal
Bij het webinar zijn ook de Veiligheidsregio, het Nationaal Warmtefonds en de BNG Bank aanwezig om maatregelen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Het oorspronkelijke plan was om op regionaal niveau bijeenkomsten te organiseren, echter vanwege de COVID-19 situatie is gekozen voor een live webinar van 60 minuten. Appartementseigenaren, VvE’s, woningcorporaties en andere belangstellenden kunnen zich hier kosteloos voor inschrijven via www.veiligappartement.nl

Over Veilig Appartement
Veilig Appartement.nl is het gezamenlijke platform dat de betrokken partijen opgezet hebben om het live webinar te organiseren en uit te zenden

Bron: Brandveilig.com 24-09-2020

Thema's: Bouwtechniek

Tags: Duurzaam bouwen