Mailing Omgevingsloket online 17 september 2020

Vervanging PKIoverheid-certificaten

Omgevingsloket online vervangt voor het eind van het jaar de PKIoverheid-certificaten. Dit is nodig vanwege een wijziging in het PKIoverheid-stelsel. Om te voorkomen dat uw systemen geen gegevens meer kunnen uitwisselen met Omgevingsloket online, is voor 31 december actie nodig.

Wijzigingen PKIoverheid-stelsel

Logius heeft in juli een probleem ontdekt bij de PKIoverheid-certificaten. Om dit op te lossen, vinden er de komende maanden wijzigingen in het PKIoverheid-stelsel plaats.

Omgevingsloket online maakt gebruik van deze certificaten voor veilige gegevensuitwisseling met lokale systemen. Binnenkort vervangen wij de certificaten voor de productie- en de testomgeving (inr-omgeving).

Dit gebeurt in twee stappen. Stap 2 heeft ook impact op uw systeem:

  • Voor 1 oktober 2020 vervangen we de webcertificaten. Dit heeft geen impact op uw systeem. U hoeft geen actie te ondernemen.
  • Voor 31 december 2020 vervangen we de machine-to-machine-certificaten. Dit heeft wel impact op uw systeem.

Vervanging webcertificaten

Voor 1 oktober 2020 vervangt de beheerder van Omgevingsloket online alle webcertificaten. Dit gebeurt in week 39. Dit heeft geen impact op uw systeem.

Het gaat om de volgende certificaten:
www.omgevingsloket.nl: website van Omgevingsloket online op de productie-omgeving.
inr-omgevingsloket.nl: website van Omgevingsloket online op de test/inregel-omgeving.

Vervanging machine-to-machine-certificaten

Voor 31 december 2020 vervangt de beheerder de machine-to-machine-certificaten. Dit heeft wel impact op uw systeem.

Nadat we de certificaten hebben vervangen, kunt u het volgende doen:

  • het nieuwe certificaat accepteren (vertrouwen)
  • of het nieuwe certificaat toevoegen aan de juiste certificatenopslag (trust store) van uw systeem

De datum waarop we deze certificaten vervangen is op dit moment nog niet bekend. Deze maken we zo snel mogelijk bekend, samen met een verdere uitleg.

Het gaat om de volgende certificaten:
- ftps.omgevingsloket.nl: certificaat voor het verbinden met onze ftp-omgeving op de productie-omgeving
- ftps-inr.omgevingsloket.nl: certificaat voor het verbinden met onze ftp-omgeving op de test/inregel-omgeving
- broker.omgevingsloket.nl: certificaat voor het verbinden met onze webservice-omgeving op de productie-omgeving
- inr-broker.omgevingsloket.nl: certificaat voor het verbinden met onze webservice-omgeving op de test/inregel-omgeving
- smtp.omgevingloket.nl: certificaat voor het e-mail verkeer.

Wat te doen bij problemen?

Neem contact op met de helpdesk wanneer u na de vervanging van een certificaat problemen heeft met het Omgevingsloket online, de verbinding met uw zaaksysteem of de FTP-server.

Bron: Mailing Omgevingsloket 17-09-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: OLO / DSO