Nieuwe release Omgevingsloket online

Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.16.2). Naar verwachting wordt deze nieuwe release geplaatst op de volgende dagen:

  • Oefenomgeving: donderdag 22 oktober 2020 (inr.omgevingsloket.nl)
  • Productie-omgeving: zaterdag 14 november 2020 (www.omgevingsloket.nl)

Omgevingsloket online is op de genoemde dagen niet beschikbaar.

Verbeteringen en wijzigingen

De nieuwe release bevat een aantal verbeteringen en wijzigingen:

  • De versie van eHerkenning die Omgevingsloket online gebruikt, wordt aangepast (naar versie 1.11). Deze wijziging heeft geen gevolgen voor bedrijven of bevoegd gezag.
  • Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Hiervoor worden in Omgevingsloket teksten gewijzigd.
  • Wijzigingen die beter aansluiten  op de wet digitale toegankelijkheid. 23 september 2020 moet voor het Omgevingsloket online een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd worden. In de verklaring staat in hoeverre het omgevingsloket al aan de eisen voldoet en welke maatregelen genomen worden om de toegankelijkheid te verbeteren. In deze release de eerste wijzigingen om de digitale toegankelijkheid van met name publiceerbare aanvragen te verbeteren.

Bron: Mailing Omgevingsloket online 03-09-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: OLO / DSO