Nieuwe wegwijzers minimale acties Omgevingswet beschikbaar

Er zijn drie nieuwe wegwijzers toegevoegd, die u helpen om aan de slag te gaan met de minimale acties om te kunnen werken volgens de Omgevingswet. In de wegwijzers staat omschreven wat de urgentie van de betreffende minimale actie is en wat de aandachtspunten zijn.

Het gaat om wegwijzer/actie Legesmodel, mandaatregelingen en verordening planschade aangepast (24), wegwijzer/actie Financiële arrangementen met uitvoeringsdiensten herzien (25) en wegwijzer/actie Vergunningverlening aangepast op de Wkb (7).

Wegwijzers helpen u op weg

De minimale acties geven aan welke voorbereidingen gemeenten minimaal moeten hebben getroffen vóór de inwerkingtredingsdatum, om te kunnen starten met werken volgens de Omgevingswet. Iedere minimum actie wordt voorzien van een wegwijzer met aandachtspunten en links naar relevantie informatie. De wegwijzers helpen u hiermee op weg om met de minimale acties aan de slag te gaan. 

Er staan inmiddels 11 wegwijzers online.  De komende tijd worden steeds nieuwe wegwijzers gepubliceerd.

Meer informatie

Bron: VNG 04-09-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet