Nieuwsbrief Kwaliteitsborging nr 1 september 2020

In deze nieuwsbrief:

 • Monitoring implemenatie Wkb
 • Start Ambassadeursnetwerk Kwaliteitsborging
 • Toezicht op het stelsel 
 • Jaarcongres Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
 • Webinars proefprojecten Kwaliteitsborging
 • Waar vind ik een kwaliteitsborger voor proefprojecten?

Monitoring implemenatie Wkb

Eind augustus heeft de Regiegroep kwaliteitsborging het herziene Plan van Aanpak voor de implementatie van de Wkb vastgesteld. In het Plan van Aanpak zijn acties en onderzoeken uitgezet voor de komende 16 maanden. In het PvA is ook een opdracht richting de verschillende begeleidingsgroepen (Proefprojecten, Communicatie en Digitalisering) opgenomen. De Regiegroep kwaliteitsborging zal op basis van zestal doelen – die in het PvA verder zijn uitgewerkt – de komende maanden de voortgang van de implementatie monitoren.

 1. Wetgeving gereed
 2. Partijen voldoende geïnformeerd over het nieuwe stelsel
 3. Voldoende ervaring met de Wkb
 4. Informatie-uitwisseling tussen partijen op orde
 5. Toelatingsorganisatie operationeel
 6. Voldoende instrumenten en kwaliteitsborgers

Het plan van aanpak is te lezen via de website van iBK

Start Ambassadeursnetwerk Kwaliteitsborging

Om de start van nieuwe proefprojecten te versnellen zal in oktober gestart worden met zogenoemde Ambassadeursnetwerken kwaliteitsborging (ANWkb). Ambassadeursnetwerk bestaat uit een ambassadeursgemeente, een aantal omringende gemeente, aannemers en kwaliteitsborgers. Ieder netwerk start de komende tijd minimaal 10 proefprojecten in gevolgklasse 1. Omliggende gemeenten en andere geïnteresseerden kijken mee bij de proefprojecten en gaan waar mogelijk ook zelf met nieuwe proefprojecten aan de slag gaan. 

In totaal zijn 18 netwerken gepland. Als eerste gaan Utrecht, Den Haag en Rotterdam op kort termijn aan de slag. Meer informatie over de Ambassadeursnetwerken is te vinden via de website van iBK.

Toezicht op het stelsel 

Per 1 januari 2022 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking.
Aantoonbaarheid van de kwaliteit van bouwwerken staat in het nieuwe stelsel centraal.
Dan zal ook een nieuwe overheidsorganisatie toezicht gaan houden op de het stelsel, de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). De TloKB is een nieuw zelfstandig bestuursorgaan dat mede uitvoering geeft aan de Wkb. De TloKB laat instrumenten van kwaliteitsborging toe tot de bouwsector, neemt deze instrumenten op in een openbaar register en houdt toezicht op de werking van het stelsel van kwaliteitsborging. Het toezicht door de Toelatings­organisatie kan plaatsvinden tijdens alle fasen van de bouw (ontwerp, bouwfase en na de oplevering). De gemeenten (en in voorkomend geval de provincies) blijven het bevoegd gezag in toezicht en handhaving.
 
In aanloop naar zijn formele instelling gaat het ZBO TloKB i.o. de fase van kwartiermaken in. De TloKB treft alle voorbereidingen, zodat haar organisatie volledig operationeel is, ruim voordat de kwaliteitsborgingsinstrumenten voor de bouw wettelijk toegelaten moeten zijn. Naast haar taken uit de Wkb zal de TloKB ook voorbereid zijn op twee andere taken. Dat zijn haar taken in het stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen en in het stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. De TloKB zal tijdens de kwartiermakersfase haar werkprocessen beproeven in onder meer de Wkb-proefprojecten in de bouw.

Voor meer informatie:
www.tlokb.nl
info@tlokb.nl
(070) 307 0 357
Veraartlaan 10
2288 GM  RIJSWIJK
 

Jaarcongres Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

Op 8 oktober 2020 wordt jaarcongres VBWTN gehouden. Ook deze keer weer in Ermelo maar vanwege Corana dit keer anders dan anders. Het ochtendprogramma bestaat uit een plenair gedeelte dat door maximaal 100 personen 'live' kan worden bijgewoond. Het ochtendprogramma wordt tevens live via internet gestreamd voor overige geïnteresseerden. Het middagprogramma bestaat uit ca. 20 webinars die door iedereen kunnen worden bekeken.

Zowel in het plenaire programma als in de webinars zal de nodige aandacht worden besteed aan de Wkb. Meer informatie over het Jaarcongres VBWTN is te vinden via de VBWTN-site.

Webinars proefprojecten Kwaliteitsborging

De komende maanden zullen de VNG, VBWTN en BZK gezamenlijk een aantal webinars organiseren over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. De eerste twee webinars zijn inmiddels gepland.

Op 30 september zal worden ingegaan de voorbereiding en start van proefprojecten. De gemeente Alphen aan den Rijn zal toelichten hoe zij dit hebben aangepakt. Tevens wordt een toelichting gegeven op de Ambasseursnetwerken Kwaliteitsborging. Het webinar op 5 oktober zal ingaan op de risicobeoordeling, het borgingsplan en de bouwmelding.

Meer informatie over de webinars volgt op korte termijn via de websites van iBK en de VNG

Waar vind ik een kwaliteitsborger voor proefprojecten?

In 2021 zal de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw formeel een start maken met het beoordelen en toelaten van instrumenten voor kwaliteitsborging. Vooruitlopend daarop heeft de Regiegroep Kwaliteitsborging vier instrumenten laten toetsen aan het wettelijke eisen die voor instrumenten gaan gelden. Op basis van de resultaten van de beoordeling heeft de Regiegroep de vier instrumenten aangewezen voor toepassing in proefprojecten:

 • Komo Instrument Kwaliteitsborging (KiK)
 • Technical Inspection Service (TIS)
 • Verbeterde Kwaliteitsborging (SWK)
 • Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI)

Inmiddels zijn 14 kwaliteitsborgers gerechtigd om met deze instrumenten te werken. Een overzicht van instrumenten en kwaliteitsborgers voor proefprojecten  is te vinden op de website van IBK.

Agenda

Bron: Stichting IBK 24-09-2020