Omgevingswetportaal verhuist naar website Aan de slag met de Omgevingswet

Het Omgevingswetportaal stopt op 17 september 2020. Informatie over de (door)ontwikkeling van de Omgevingswet is vanaf dan te vinden op de website Aan de slag met de Omgevingwet.

Officiële stukken en Kamerbrieven blijven, net als nu, te vinden via Rijksoverheid.nl. De nieuwsbrief Oog op de Omgevingswet wordt al langere tijd niet meer verzonden. Daarvoor is het online magazine Kwartslag in de plaats gekomen. Abonneren op het online magazine kan via de website van Aan de slag met de Omgevingswet.

Informatie over ontwikkeling Omgevingswet

De afgelopen tijd is de inhoud van het Omgevingswetportaal al gemigreerd naar de website van Aan de slag met de Omgevingswet. Zo staan de geconsolideerde versies van de Omgevingswet en verschillende communicatiemiddelen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nu op de site. Ook de komende tijd wordt deze website continu voorzien van nieuwe informatie over de ontwikkeling van de Omgevingswet.

Bron: aandeslagmetdeomgevingswet.nl 15-09-2020

Thema's: Omgevingswet