Privatisering bouwtoezicht jaagt gemeenten mogelijk op kosten

Aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) kleven risico’s voor gemeenten, signaleert de VNG in een impactanalyse. Een financiële tegenvaller is niet denkbeeldig nu er ‘verborgen’ kosten opduiken bij de geplande privatisering van het toezicht.

Begin 2022 treedt tegelijk met de Omgevingswet de Wkb in werking. Op dat moment gaat de kwaliteitscontrole bij bouwprojecten over naar de markt. Bouwers moeten een private kwaliteitsborger inhuren. Deze onafhankelijke, gecertificeerde controleur ziet erop toe dat gebouwen conform de bouwtechnische voorschriften uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), een van de vier AMvB’s onder de Omgevingswet, tot stand komen.

Lees het hele artikel hier

Bron: Gemeente.nu

Auteur: Pieter van den Brand

Bron: www.gemeente.nu 11-09-2020

Auteur: Pieter van den Brand

Thema's: Omgevingswet