Weg naar permanente bewoning recreatieparken niet eenvoudig

Menig gemeente worstelt met permanent bewoonde recreatiewoningen. De thematiek is complex. De kwaliteit van woningen en dreigende verloedering nopen tot handhaving. Toch wil minister Ollongren permanente bewoning vanwege de woningnood met een wetswijziging makkelijker maken. Maar handig lijkt deze oplossing niet. Zo kiezen gemeenten liever voor maatwerk.

In ons land worden naar schatting op dit moment zo’n 55.000 recreatiewoningen permanent bewoond. Maar dat blijft illegaal en de bewoners halen zichzelf veel ergernissen op de hals in gemeenten die tegen gedogen zijn.

Lees hier het hele artikel

Bron: Gemeente.nu 15-09-2020

Auteur: Pieter van den Brand

Thema's: Wetgeving en Vergunningen Toezicht en Handhaving