Nieuws 2021

Mailing Omgevingsloket online 12 mei 2021

Inhoud: Oefenomgeving Omgevingsloket is 1 juni niet beschikbaar Van het kastje naar de muur

Wegwijzer woonwagen- en standplaatsenbeleid gereed

De VNG heeft samen met onder meer gemeenten, woningcorporaties, woonwagenbewoners en het ministerie van BZK de ‘Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’ opgesteld. De Wegwijzer is een nadere invulling van het in 2018 door het ministerie van BZK uitgebracht landelijk beleidskader.

Kennisbundel Waterstof in de gebouwde omgeving

In Nederland wordt veel kennis op het gebied van de (veilige) energietransitie ontwikkeld. Die kennis wordt op diverse manieren vastgelegd en verspreid, waardoor versnippering van de kennis op de loer ligt. Het IFV heeft daarom in een viertal documenten kennis gebundeld. De eerste kennisbundel gaat over waterstof in de gebouwde omgeving. De komende weken volgen kennisbundels over geothermie, zonnepanelen en windturbines.

Zembla uitzending over belangen bij brandtesten

Op donderdag 6 mei om 20.25 uur is de uitzending ‘Brandende belangen’ te zien bij BNNVARA op NPO 2. In deze uitzending wordt ingegaan op normen voor de brandveiligheid van isolatiemateriaal. Tijdens de uitzending worden diverse deskundigen aan het woord gelaten, die ingaan op de tekortkomingen in de huidige testen, en ook de verschillende belangen die hierbij spelen

Aan de slag met de omgevingswet 4 mei 2021

Inhoud: Save the date: Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet 20 mei 2021 Oefenen in het Omgevingsloket Nieuwe versie bruidschat: update 30 april Gepland onderhoud aan het DSO in mei en juni Verwachte updates Omgevingsloket en DSO Bekijk de bevindingen van de werkplaats DSO-keten Kwartslag 15: 'zelf de regie over aanvraagproces' Voortgangsbrief Omgevingswet april 2021 naar beide Kamers Praktijkhulp voor bodem in het omgevingsplan Agenda online bijeenkomten Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Samen pakken we de loden leidingen aan

In Nederland zijn nog steeds loden leidingen in gebruik voor drinkwater. Dat is onwenselijk, want door de loden leidingen kunnen er giftige deeltjes in het drinkwater komen. Daarom wordt al decennia lang ingezet op vervanging van loden leidingen. Het lastige hierbij is dat niet exact bekend is waar loden leidingen nog in gebruik zijn. Met een brief aan alle gemeentes wil minister Ollongren aanzetten tot een grootscheepse tracering van loden leidingen. Want de problematiek moeten we gezamenlijk aanpakken.

Uitgebreide regelgeving voor rookwerendheid in Bbl

In de wereld van brandveilig bouwen en installeren weten we allang dat rook een grote bedreiging is bij brand in gebouwen. Het is de grootste bedreiging voor de gezondheid van de aanwezige mensen, maar ook een veroorzaker van enorm veel schade. Met de komst van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de nieuwe bouwregelgeving die onderdeel is van de Omgevingswet, krijgen we een nieuwe visie op rookwerendheid.

Gepland onderhoud aan oefenomgeving DSO

Elke maand wordt een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geïnstalleerd. Hierdoor zijn het DSO en het Omgevingsloket mogelijk niet beschikbaar. Aansluiten is dan ook niet mogelijk.

Nieuwe versie bruidsschat: update 30 april 2021

Sinds 12 april 2021 krijgen alle gemeenten en waterschappen een nieuwe versie van de bruidsschat. Deze plaatsen we stap voor stap op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit zal tot begin mei duren. We brengen u wekelijks op de hoogte van de voortgang.

Praktijkonderzoek invoeringskosten Omgevingswet, doet u mee?

De VNG start een praktijkonderzoek naar de invoeringskosten van de Omgevingswet bij gemeenten. Het onderzoek richt zich op de daadwerkelijk gemaakte invoeringskosten bij gemeenten tot nu toe om te bepalen of de Omgevingswet budgetneutraal ingevoerd kan worden.

Financiën Omgevingswet: consultatie en opvolging motie

De uitkomsten van de gemeentelijke consultatie over het Integraal Financieel Beeld zijn bekend. Uit de consulatie blijkt dat budgetneutrale invoering binnen 10 jaar onhaalbaar wordt geacht. Meer dan 100 gemeenten, een aantal omgevingsdiensten en een veiligheidsregio namen deel aan de consultatie.

Stelt het bouwbesluit adequate brandveiligheidseisen?

De Tweede Kamer heeft op 20 april de motie van de leden Beckerman en Bormet aangenomen. In deze motie verzoekt de Tweede Kamer de regering om te bezien of het bouwbesluit toevoeging nodig heeft om te voldoen aan adequate brandveiligheidseisen met name voor hoogbouw. De vraag is of het bouwbesluit is toegerust op het gebruik van nieuw of hernieuwd bouwmateriaal zoals hout.

Herzien overzicht harmonisatieafspraken inspectie brandbeveiliging

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft in oktober 2020 een herzien document met harmonisatieafspraken voor de inspectie van brandbeveiliging gepubliceerd. De eerste versie van het document dateert uit 2012. Samen met de inspectie-instellingen en de deskundigenpanels VBB-systemen, BMI-OAI en RBI is de inhoud gemoderniseerd. Wat vertelt het nieuwe document ons?

Verwachte updates Omgevingsloket en DSO

De afgelopen maand is gewerkt aan de volgende versie van het Omgevingsloket en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze versie is vanaf half mei beschikbaar op de oefenomgeving (pre-productie). Vanaf dat moment kunnen overheden oefenen met nieuwe en verbeterde functionaliteiten. Softwareleveranciers kunnen deze dan inbouwen in hun systemen. We hebben de verwachte nieuwe onderdelen vast voor u op een rij gezet.

Voortgangsbrief Omgevingswet april 2021 naar beide Kamers

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een voortgangsbrief over de Omgevingswet aan beide Kamers gestuurd. Hierin concludeert ze dat er extra tijd nodig is om tot gedegen besluitvorming over de inwerkingtredingsdatum te komen. Het is belangrijk om hier samen met de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en het Rijk een zorgvuldig besluit over te nemen, zodat de wet goed van start kan. Daarom is besloten om hier een tweede Bestuurlijk Overleg (BO) in mei aan te wijden.