Nieuws 2021

Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit oktober 2021

De laatste editie van de Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit is al weer even geleden. Nu we langzaam weer gaan experimenteren met het werken op kantoor en thuis is dit en mooi moment om de Nieuwsbrief weer nieuw leven in te blazen. Er speelt momenteel veel op het terrein van Bouwen en Energie en daarom dit keer een mooie volle editie met afsluitend nog een interessante luistertip! We wensen iedereen dan ook veel lees- en luisterplezier.

Programma Aan de slag met de Omgevingswet 14 oktober 2021

Inhoud: Werkplaatsen en praktijkvoorbeelden 26 oktober Staalkaarten bedrijventerrein en buitengebied Digitaal Stelsel Omgevingswet Oefenen voor bedrijfsleven en belangenorganisaties Crisis- en herstelwetprojecten en meer woningen Vinger aan de pols bij inwerkingtreding Agenda online bijeenkomsten Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Norm over rookmelders voor woonfuncties herzien

NEN en Federatie veilig Nederland hebben samengewerkt aan de herziening van NEN 2555 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties’. De herziening is gepubliceerd.

Nieuwe versies van bruidsschatten en rijksregels beschikbaar op de oefenomgeving

Alle gemeenten en waterschappen hebben een nieuwe versie van de bruidsschat gekregen. Deze zijn stap voor stap op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geplaatst. Ook zijn er nieuwe versies van de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en de Omgevingsregeling geladen

De presentaties van het BWT jaarcongres 2021 staan live

De presentaties en het fotoalbum staan live. Voor de mensen die er niet bij waren staat er bij iedere presentatie een korte samenvatting.

Meer aandacht voor goed ventileren

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vandaag de handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus. De handreiking bevat tips, onder andere voor gebouweigenaren en –beheerders, om op de juiste manier te ventileren

Nieuwe release van Omgevingsloket online 11-10-2021

Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.17.2).

Mailing Omgevingsloket online 8 oktober 2021

Inhoud: Nieuwe release van Omgevingsloket online Bericht voor leveranciers: aanleveren CPA nu met een webformulier

Gepland onderhoud aan oefenomgeving DSO

Elke maand wordt een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geïnstalleerd. Tijdens de installatie zijn het DSO en het Omgevingsloket mogelijk niet beschikbaar. Dat geldt ook voor aansluiten.

Kamerbrief over voortgang implementatie Omgevingswet september 2021

Minister Ollongren (BZK) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet.

De inschrijving voor het COBc congres 2021 is geopend.

Na een jaar zonder fysiek congres nodigen wij u weer van harte uit voor het COBc congres in het Groninger Forum georganiseerd door de constructeurs van de stad Groningen.

Nieuwsbrief 29 september 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Nieuwe versie bruidsschat: release notes

De zogeheten 'release notes' zijn een handreiking bij de nieuwe versie van de bruidsschat. Ze laten de veranderingen zien ten opzichte van de vorige versie van de bruidsschat. Daarnaast vertellen de release notes u waar u rekening mee moet houden als u oefent met de nieuwe versie van de bruidsschat. U ziet bijvoorbeeld waar er nog iets ontbreekt of dat een onderdeel later nog wordt aangevuld.

Nieuwe versie bruidsschat: laadvolgorde

Vanaf maandag 27 september 2021 laden we voor alle gemeenten en waterschappen een nieuwe versie van de bruidsschat op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dat doen we volgens een specifieke laadvolgorde. Het laden van de nieuwe bruidsschat volgt op de installatie van de nieuwe versie van het DSO op de oefenomgeving. Hiervoor wordt alle bestaande content verwijderd, en nieuwe versies toegevoegd.

Aanbiedingsbrief bij ontwerp-Besluit wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer een ontwerp-Besluit aan om het Besluit bouwwerken leefomgeving te wijzigen. De wijziging is nodig om op daken van gebouwen maatregelen te kunnen nemen in het kader van duurzaamheid. Het ontwerp-Besluit is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.