Nieuwste geconsolideerde versies en werkversies AMvB's en Omgevingswet

Op de website van Aan de slag met de Omgevingswet zijn weer de nieuwste versie van de Omgevingswet, de vier AMvB's en de Omgevingsregeling geplaatst. De Geconsolideerde versies zijn de versies met de al in het Staatsblad gepubliceerde tekst. Wil je echter de laatste versie bekijken zoals de teksten er uiteindelijk uit komen te zien, kijk dan in de werkversies. Hier vind je bijvoorbeeld in het Bbl wel de teksten van de kwaliteitborging voor het bouwen terwijl deze in de geconsolideerde versies nog niet zijn opgenomen.

Ook is er als voorbeeld tussen de geconsolideerde versie en de werkversie van het Bbl een groot verschil in de teksten van vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet. Hier gaat de geconsolideerde versie nog uit van de beschrijving van vergunningvrije bouwwerken terwijl de werkversie uitgaat van de beschrijving van vergunningplichtige bouwwerken. Ons advies is dan ook om de via de onderstaande link te vinden werkversies te gebruiken als je al wilt leren hoe het straks wordt als de Omgevingswet in werking treedt. 

Klik hier voor de pagina van Aan de slag met de Omgevingswet waar deze geconsolideerde versies en werkversies te vinden zijn.

Bron: Rijksoverheid 28-01-2021