Handreiking Energieprestatie gebouwen (EPBDIII) definitief

RVO heeft het afgelopen jaar samen met de VNG en een aantal Omgevingsdiensten hulpmiddelen ontwikkeld voor toezicht en handhaving op de eisen uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). Een van deze hulpmiddelen is een handreiking, waarvan nu de definitieve versie beschikbaar is.

Deze handreiking geeft de overheid (en het bedrijfsleven) inzicht in de eisen die gelden voor verwarmings- en airconditioningsystemen en laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Daarnaast geeft het document suggesties hoe het toezicht kan worden ingericht en bevat het een aantal handige checklists die inspecteurs kunnen gebruiken bij bedrijfsbezoeken.

PDF document Download:Handreiking Energieprestatie installaties in gebouwen - Uitwerking van de EPBDIII in de praktijk (903.9 KB)
Nederland heeft op 10 maart 2020 nieuwe eisen ingevoerd voor de energieprestatie van installaties. De eisen zijn opgenomen in het Bouwbesluit, waar installaties Technische Bouwsystemen genoemd worden. Gemeenten zijn in de meeste gevallen bevoegd gezag voor toezicht op en handhaving van deze eisen. Met deze handreiking Energieprestatie Installaties in Gebouwen willen we gemeenten, omgevingsdiensten en keurings- en certificeringsinstanties ondersteunen in het toezicht en de handhaving, door de eisen nader te beschrijven en aan te geven hoe toezicht en handhaving hiervoor kunnen worden vormgegeven.

Bron: VNG 05-01-2021