Nieuws oktober 2021

Betere bescherming tegen asbest voor werknemers

Blootstelling van werknemers aan asbest moet worden verminderd is een van de onderdelen van de resolutie ‘De bescherming van werknemers tegen asbest’ die is aangenomen door het Europees Parlement.

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit oktober 2021

Door een storing is eerder slechts een deel van deze nieuwbrief verzonden. Dit is de volledige versie. De laatste editie van de Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit is al weer even geleden. Nu we langzaam weer gaan experimenteren met het werken op kantoor en thuis is dit een mooi moment om de Nieuwsbrief weer nieuw leven in te blazen. Er speelt momenteel veel op het terrein van Bouwen en Energie en daarom dit keer een mooie volle editie met afsluitend nog een interessante luistertip! We wensen iedereen dan ook veel lees- en luisterplezier

Nieuwsbrief 25 oktober 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Omgevingswet: koersen op inwerkingtreding per 1 juli 2022

De beoogde datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 juli 2022. Dat betekent dat gemeenten nog acht maanden hebben om zich voor te bereiden op de komst van de wet. Hoe staat het er nu voor?

Gepland onderhoud op demo-omgeving DSO: nieuwe software en content

Van 3 tot en met 5 november 2021 installeren wij de laatste versie van de software van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op de demo-omgeving. Ook de informatie (content) op deze omgeving werken wij dan bij. Tijdens de installatie kunt u de demo-omgeving helaas niet gebruiken. Het is wel mogelijk om tijdens het geplande onderhoud een demo te geven via de oefenomgeving.

Praat mee over de Wkb!

Kijk de Wkb-lunchsessies terug… Wat houdt de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) nu precies in? Wat is en doet een kwaliteitsborger? Wat verandert er voor ons als bedrijf of gemeente? Een greep uit de vragen die op dit moment, een jaar voor het in werking treden van de Wkb (per 1 juli 2022 is het zover), leven.

Mailing Omgevingsloket online 21 oktober 2021

Inhoud: Spreekuur Omgevingswet op 26 oktober 2021 Herinnering: oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op 25 oktober

Brandrisico van open parkeergarages

Voor parkeren in de buitenlucht, op parkeerterreinen, zijn geen brandveiligheidsvoorzieningen aan de orde. Er is geen sprake van een bouwwerk of een gebouw en dus ook niet van een (sub)brandcompartiment. De rook die een autobrand ontwikkelt, kan ongehinderd in de buitenlucht worden afgevoerd. Dat verandert zodra er boven het parkeerterrein een aantal parkeerdekken worden gerealiseerd.

Instorting tribune Goffert-stadion onderstreept urgentie APK

Gisteren werden we opgeschrikt door de gedeeltelijke instorting van een tribunedeel in het NEC-stadion De Goffert. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, al had dat ook anders kunnen zijn. Wat er precies gebeurd is, en wat de oorzaken zijn, moet uit het inmiddels aangekondigde onderzoek blijken. Hoewel de situaties niet zomaar te vergelijken zijn, bevestigt het voorval in Nijmegen het belang en de urgentie van de acties die in gang zijn gezet na de gedeeltelijke instorting van het dak van het AZ-stadion 2 jaar geleden.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 7 2021

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 7 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Nieuwe versie releasenotes bruidsschat

Er is een nieuwe versie van de releasenotes bij de bruidsschat beschikbaar. De releasenotes van september 2021 zijn onder andere aangevuld met informatie over de set downloadbare toepasbare regels. Die kunt u vanaf 20 oktober 2021 downloaden voor uw eigen systeem. Gebruik de nieuwe versie van de releasenotes als u oefent met de bruidsschat.

Kleine wijzigingen toepasbare regels op oefenomgeving DSO op 22 oktober

Alle gemeenten en waterschappen hebben een nieuwe versie van de bruidsschat gekregen. Deze zijn stap voor stap op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geplaatst. Op vrijdagmiddag 22 oktober van 14:00 uur tot 17:00 uur wordt, op basis van feedback van bevoegd gezagen, de activiteittypering van een aantal activiteiten in de bruidsschat ‘omgevingsplan’ gewijzigd. Dit is een kleine wijziging die voortkomt uit het reguliere proces om een storing op te lossen.

Beantwoording Kamervragen over de wijziging Besluit omgevingsrecht (recreatiewoningen)

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden over de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen. De vragen zijn gesteld door de fracties van GroenLinks, PvdA, CDA, Nanninga, ChristenUnie, PvdD, SGP en 50PLUS.

Nederlandse Praktijkrichtlijn ‘Consumentendossier’ gepubliceerd

NEN heeft de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 8092 ‘Consumentendossier’ gepubliceerd. Hierin zijn de richtlijnen opgenomen voor een goed en compleet (digitaal) consumentendossier.

12e Landelijke Asbest Praktijkdag

Op 11 november 2021 wordt de 12e Landelijke Asbest Praktijkdag georganiseerd. Het asbeststelsel gaat de komende jaren veranderen. De deelnemers aan deze praktijkdag krijgen uitleg over de wijzigingen die op handen zijn, belicht vanuit de opdrachtgever, de verwijderaar en de toezichthouder.

Programma Aan de slag met de Omgevingswet 14 oktober 2021

Inhoud: Werkplaatsen en praktijkvoorbeelden 26 oktober Staalkaarten bedrijventerrein en buitengebied Digitaal Stelsel Omgevingswet Oefenen voor bedrijfsleven en belangenorganisaties Crisis- en herstelwetprojecten en meer woningen Vinger aan de pols bij inwerkingtreding Agenda online bijeenkomsten Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Norm over rookmelders voor woonfuncties herzien

NEN en Federatie veilig Nederland hebben samengewerkt aan de herziening van NEN 2555 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties’. De herziening is gepubliceerd.

Nieuwe versies van bruidsschatten en rijksregels beschikbaar op de oefenomgeving

Alle gemeenten en waterschappen hebben een nieuwe versie van de bruidsschat gekregen. Deze zijn stap voor stap op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geplaatst. Ook zijn er nieuwe versies van de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en de Omgevingsregeling geladen

De presentaties van het BWT jaarcongres 2021 staan live

De presentaties en het fotoalbum staan live. Voor de mensen die er niet bij waren staat er bij iedere presentatie een korte samenvatting.

Meer aandacht voor goed ventileren

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vandaag de handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus. De handreiking bevat tips, onder andere voor gebouweigenaren en –beheerders, om op de juiste manier te ventileren

Nieuwe release van Omgevingsloket online 11-10-2021

Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.17.2).

Mailing Omgevingsloket online 8 oktober 2021

Inhoud: Nieuwe release van Omgevingsloket online Bericht voor leveranciers: aanleveren CPA nu met een webformulier

Gepland onderhoud aan oefenomgeving DSO

Elke maand wordt een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geïnstalleerd. Tijdens de installatie zijn het DSO en het Omgevingsloket mogelijk niet beschikbaar. Dat geldt ook voor aansluiten.

Kamerbrief over voortgang implementatie Omgevingswet september 2021

Minister Ollongren (BZK) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet.