Beantwoording Kamervragen over de wijziging Besluit omgevingsrecht (recreatiewoningen

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden over de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen. De vragen zijn gesteld door de fracties van GroenLinks, PvdA, CDA, Nanninga, ChristenUnie, PvdD, SGP en 50PLUS.

Bron: Rijksoverheid (15-10-2021) 21-10-2021