Europees Parlement: Betere bescherming tegen asbest voor werknemers

Blootstelling van werknemers aan asbest moet worden verminderd is een van de onderdelen van de resolutie ‘De bescherming van werknemers tegen asbest’ die is aangenomen door het Europees Parlement.
Het Europees Parlement pleit in deze resolutie voor een verlaging van de huidige bindende grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (OEL) van 0,1 vezels/cm3 naar 0,001 vezels/cm3. 

Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor een veilige manier om asbest uit gebouwen te verwijderen. In het kader van ‘A Renovation Wave for Europe’, plannen van de Commissie om de renovatie van 35 miljoen gebouwen tegen 2030 te financieren, wordt om een dringende en verplichte asbestscreening gevraagd en dat asbest uit gebouwen wordt verwijderd voordat de renovatiewerkzaamheden kunnen beginnen. 

Aangezien veel gevallen van asbestgerelateerde ziekten nog steeds niet worden erkend als beroepsziekte, krijgen slachtoffers geen schadevergoeding. De Europarlementariërs eisen daarom een wetgevingsvoorstel dat ervoor zorgt dat alle beroepsziekten worden erkend, inclusief alle bekende asbestgerelateerde ziekten, en minimumnormen voor de vergoeding van slachtoffers.

Ook wordt gepleit voor de oprichting van openbare nationale digitale registers voor asbest en andere gevaarlijke stoffen die worden aangetroffen in openbare en particuliere gebouwen. Een kaderrichtlijn zou de minimumnormen voor deze registers moeten vastleggen.

De totale resolutie kunt u hier downloaden

Bron: europarl.eu 28-10-2021