Nieuws november 2021

Kamerbrief met appreciatie moties na 2-minutendebat Bouwregelgeving

Minister Ollongren (BZK) stuurt een appreciatie van 2 moties, zoals zij heeft toegezegd bij het 2-minutendebat Bouwregelgeving van 23 november 2021

Nieuwe visie rookwerendheid in Bouwbesluit

Met de komst van de Omgevingswet en de daaronder vallende nieuwe bouwregelgeving het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in het verschiet, is de bouwwereld zich aan het voorbereiden op de meest ingrijpende regelwijziging namelijk rookwerendheid.

InfoMil Actueel 348

Inhoud: Herinnering: Geef uw mening over de websites rondom de Omgevingswet Internetconsultatie actualisatie energiebesparingsplicht en informatieplicht Overheden oefenen met gebruiksvriendelijkheidstesten Omgevingsloket Blog - Kansen en bedreigingen van de Omgevingswet Europese Commissie publiceert de EU-Bodemstrategie voor 2030

Eerste kamer geeft groen licht voor Besluit kwaliteitsborging

De Eerste Kamer heeft op 23 november de voorhang van het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging formeel afgerond (zie onder). Voorafgaand aan de afronding van de voorgang zijn door Minister Ollongren nog een groot aantal vragen beantwoord. Zie het verloop van het wetstraject voor een chronologisch overzicht.

Programma Aan de slag met de Omgevingswet 24 november 2021

Inhoud: Programma Inspiratiedag Stem op uw favoriet! Hulp bij eigen oefenactiviteiten Nieuwe werkplaats dierenpension Gebruiksvriendelijkheid Omgevingsloket Gepland onderhoud december 2021 Storing melden- Digitaal Stelsel Omgevingswet Blog - Kansen en bedreigingen van de Omgevingswet Handreiking participatie en de Omgevingstafel Energiebesparingsplicht en informatieplicht Agenda online bijeenkomsten Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Antwoorden op vragen over Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren ( BZK) geeft antwoord op vragen van de Eerste Kamer over het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Update maatregelen voor aanvullen verzoeken DSO

Sinds kort is er een nieuwe algemene set indieningsvereisten op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) beschikbaar. Echter, als een initiatiefnemer een verzoek wil aanvullen dat hij vóór 2 november 2021 heeft ingediend, ontstaan er wachtrijen die vertraging en foutmeldingen veroorzaken voor andere initiatiefnemers in de oefenomgeving van het Omgevingsloket en in de Samenwerkfunctionaliteit.

Antwoorden op Kamervragen over brandveiligheid zonnepanelen

Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over de brandveiligheid van zonnepanelen. De Tweede Kamerleden Michon-Derkzen en Koerhuis (beiden VVD) hebben deze vragen gesteld.

Overheden oefenen met gebruiksvriendelijkheidstesten Omgevingsloket

Afgelopen maanden volgden ruim 100 medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk het 3-delige trainingsprogramma Gebruiksvriendelijkheid testen in het Omgevingsloket. Als straks de Omgevingswet in werking treedt, moet een burger of bedrijf bijvoorbeeld een vergunning efficiënt, effectief en prettig kunnen aanvragen in het nieuwe Omgevingsloket. Maar hoe richt u dat aanvraagproces zo gebruiksvriendelijk mogelijk in? En hoe test u dit bij de gebruikers?

BBN trainingen ‘Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2022

BBN biedt trainingen Essentiële Controlepunten Brandveiligheid. Trainingen van een dag, waarbij dieper wordt ingegaan op controlepunten, testrapporten, achtergronden en consequenties/risico’s. Daarbij komt zeker aan de orde het waarom hoe en wat van de rookwerendheidseisen die per 1 juli 2021 gelden.

Brief van Minister aan Stadioneigenaren en Colleges van Burgemeester en Wethouders van Betaald Voetbalclubs.

Naar aanleiding van de eerste bevindingen over de instorting van een stadiondeel van het Goffert Stadion in Nijmegen heeft minister Ollongren alle betaald voetbalclubs en de gemeenten met een betaald voetbalclub gestuurd. De eigenaren zijn via de brief opgeroepen actie te ondernemen door de staantribunes van hun stadion te laten inspecteren en beoordelen door een deskundig constructeur. De brief aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders is er op gericht dat de betreffende gemeente er op toe gaat zien dat dit ook wordt gedaan

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 8 2021

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 8 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Internetconsultatie Energiebesparingsplicht geopend

Vandaag zijn er twee internetconsultaties geopend: Energiebesparingsplicht Besluit Activiteiten Leefomgeving Energiebesparingsplicht Besluit Bouwwerken Leefomgeving

Belangrijke updates op Kennisportaal Constructieve Veiligheid

Recent zijn er voor diverse aspecten tijdens het ontwerp en de voorbereiding van de uitvoering van projecten updates op KPCV doorgevoerd.

Nieuwsbrief 17 november 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

De hoge prijs van ontbrekende data

Vier jaar na het inferno in Grenfell Tower zijn nauwkeurige data over branden met brandgevaarlijke gevelconstructies nog steeds moeilijk te verkrijgen. Wat betekent dat voor brandbeveiligingsprofessionals en beleidsmakers én voor de mensen die wereldwijd in duizenden potentieel onveilige gebouwen wonen en werken?

Tien miljoen voor realisatie Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving

‘De grote maatschappelijke opgaven voor de ontwerp-, bouw- en installatiesector te realiseren vragen om het veel slimmer benutten van data. Voor de uitwisseling van data tussen ketenpartners is een digitaal stelsel nodig. DSGO maakt het mogelijk om dat op een geavanceerde manier te doen’, zegt Ries Bode (voorzitter digiteam en kwartiermaker voor het programma DSGO)

Voorlichtingsmateriaal houtstook 2021/2022

Gemeenten kunnen vanaf 3 november het voorlichtingsmateriaal houtstook 2021/2022 downloaden. Dit voorlichtingsmateriaal helpt houtstokers bewuster te maken van de schadelijke effecten voor zichzelf en hun omgeving.

Update maatregelen voor aanvullen verzoeken DSO

Sinds kort is er een nieuwe algemene set indieningsvereisten op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) beschikbaar. Echter, als een initiatiefnemer een verzoek wil aanvullen dat hij vóór 2 november 2021 heeft ingediend, ontstaan er wachtrijen die vertraging en foutmeldingen veroorzaken voor andere initiatiefnemers in de oefenomgeving van het Omgevingsloket en in de Samenwerkfunctionalitei

Aandachtspunten VNG voor Wet kwaliteitsborging bouwen

De Eerste Kamer heeft op 9 november een mondeling overleg gehad met minister Ollongren (BZK) over de vragen die nog leven over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De VNG heeft vooraf enkele aandachtspunten meegegeven. Die zijn ook in het debat meegenomen.

Standaardbrieven VTH regio IJsselland beschikbaar

De Omgevingswet heeft veel impact op de VTH-processen. Eén van de onderwerpen waar VNG veel vragen over krijgt zijn de aanpassingen op de VTH standaardbrieven. Ter inspiratie stelt Regio IJsselland zijn standaardbrieven beschikbaar.

Tijdelijke workaround voor het aanvullen van aanvragen oefenomgeving en Samenwerkfunctionaliteit

Er is sinds kort een nieuwe algemene set indieningsvereisten op de oefenomgeving beschikbaar. Gebleken is dat bij aanvragen die vóór 2 november zijn ingediend en ná 2 november worden aangevuld, wachtrijen ontstaan, die vertraging en foutmeldingen veroorzaken. Dit probleem is bekend sinds afgelopen vrijdag 5 november en geldt voor zowel de oefenomgeving als de Samenwerkfunctionalit

Antwoord op Kamervraag over toetsen bouwmelding door gemeenten

Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op de vraag of gemeenten de bouwmelding onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen preventief en inhoudelijk kunnen beoordelen, of dat hierop enkel een procedurele toets plaatsvindt. Het Eerste Kamerlid Crone heeft deze vraag gesteld

Prijs voor BIM met juridische informatie over nieuwbouwwoningen

Tijdens de uitreiking van de Gouden Zandlopers is BIM Legal bekroond met de award voor beste Legal Innovation. De 3D-visualisatie voor juridische informatie bij nieuwbouwwoningen gooide hoge ogen bij de jury vanwege de maatschappelijke meerwaarde, het verhogen van het consumentengemak en de potentie voor doorontwikkeling.

Belangrijke update over voortgang gepland onderhoud demo-omgeving

De software-release op de demo-omgeving is volgens planning afgerond. De laatste versie van de software van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) staat nu op de demo-omgeving. Nog niet alle content is op de demo-omgeving geladen. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Zodra er meer informatie beschikbaar is leest u hier meer over via deze website.

Forse inzet nodig voor verduurzamen woningen en verlagen energiekosten

Zet fors in om de woningvoorraad in Nederland te verduurzamen. Alleen dan blijven de klimaatambities in beeld, kunnen kansen worden benut als bijvoorbeeld gasnetten aan vervanging toe zijn en kunnen de woonlasten van bewoners binnen de perken blijven. Daarvoor pleiten de organisatie voor huurders Woonbond, de branchevereniging van woningcorporaties Aedes en de 44 grootste gemeenten in Nederland. De organisaties wijzen erop dat op dit moment de financiële middelen en beleidsinstrumenten ontbreken om échte stappen te make

Archivering onder de Omgevingswet

Om decentrale overheden te ondersteunen bij het archiveren van informatie over de Omgevingswet, is er nu de 'Handreiking duurzame toegankelijkheid in de informatieketens van de Omgevingswet'. De handreiking is gecoördineerd door Het Utrechts Archief (HUA) in opdracht van de VNG, het IPO en de UvW.

VNG-aandachtspunten bij begroting wonen en ruimte

Binnenkort behandelt de Tweede Kamer de begroting wonen en ruimte van het ministerie van BZK. In aanloop daarnaar heeft de VNG aandacht gevraagd voor 4 onderwerpen: regionaal maatwerk, meer en beter bouwen en de bestaande woningvoorraad, de wijktransitie klimaat en de invoering van de Omgevingswet.

Nieuwsbrief Implementatie 3 november 2021

Inhoud: Terugblik: Werkplaatsen en praktijkvoorbeelden Kamerbrief: Koersen op 1 juli 2022 Maandelijkse update Werkboek voor aansluiten, inregelen en beproeven Gepland onderhoud in november 11 stappen van de werkplaats DSO-keten Mer-beoordeling onder de Omgevingswet Regionaal nieuws RIO's Duurzame toegankelijkheid en de Omgevingswet Kerninstrument programma inzetten voor energietransitie Agenda online bijeenkomsten Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl Doe mee aan gebruikersonderzoek website

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 58

De afgelopen week verscheen nr 58 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Omgevingsloket online niet beschikbaar op 13 november

Zaterdag 13 november is Omgevingsloket online de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe release geplaatst.

Minister kondigt aanscherping brandklasse-eisen voor gevels aan

De brandklasse-eisen voor gevels worden aangescherpt. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.

Kamerbrief voortgang voorbereidingen invoering Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) deelt de stand van zaken van de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet met de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen

Kamerbrief over proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Eerste Kamer een overzicht van het aantal proefprojecten dat inmiddels is afgerond. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft hierom gevraagd.

Antwoorden op Kamervragen over mantelzorgwoningen

Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Wij geven passende zorg zonder dat de gemeente iets hoeft te doen', over mantelzorgvoorzieningen bij woningen. Het Tweede Kamerlid Tellegen (VVD) heeft de vragen gesteld.