Antwoord op Kamervraag over toetsen bouwmelding door gemeenten

Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op de vraag of gemeenten de bouwmelding onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen preventief en inhoudelijk kunnen beoordelen, of dat hierop enkel een procedurele toets plaatsvindt. Het Eerste Kamerlid Crone heeft deze vraag gesteld

Bron: Rijksoverheid 11-11-2021