Internetconsultatie Energiebesparingsplicht geopend

Vandaag zijn er twee internetconsultaties geopend:

  • Energiebesparingsplicht Besluit Activiteiten Leefomgeving
  • Energiebesparingsplicht Besluit Bouwwerken Leefomgeving

In beide besluiten is de energiebesparingsplicht verbreed naar een verplichting om CO2-uitstoot te reduceren.
Je kunt tot 15 december reageren.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereidt in overleg met vertegenwoordigers van bedrijven en bevoegd gezag een wijziging voor van de energiebesparingsplicht en informatieplicht (energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar treffen en hierover rapporteren) in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
Ga hier naar de internetconsultatie: Overheid.nl | Consultatie Energiebesparingsplicht Bbl (internetconsultatie.nl)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bereidt in overleg met vertegenwoordigers van bedrijven en bevoegd gezag een wijziging voor van de energiebesparingsplicht en informatieplicht (energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar treffen en hierover rapporteren) in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).
Ga hier naar deze internetconsultatie: Overheid.nl | Consultatie Energiebesparingsplicht Bal (internetconsultatie.nl)

Bron: RVO 18-11-2021