Kamerbrief met appreciatie moties na 2-minutendebat Bouwregelgeving

Minister Ollongren (BZK) stuurt een appreciatie van 2 moties, zoals zij heeft toegezegd bij het 2-minutendebat Bouwregelgeving van 23 november 2021. De eerste motie gaat over een grenswaarde voor isocyanaten in de werkpraktijk, ingediend door het Tweede Kamerlid Beckerman (SP). De tweede motie gaat over de funderingsproblematiek in de Friese veenweiden, ingediend door het Tweede Kamerlid lid Nijboer (PvdA).

Bron: Rijksoverheid 30-11-2021