Minister kondigt aanscherping brandklasse-eisen voor gevels aan

De brandklasse-eisen voor gevels worden aangescherpt. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.

Medio 2020 gaf de minister opdracht voor een onderzoek of voor risicovolle situaties de huidige brandklasse-eis voor gevels van gebouwen toereikend is. Dit naar aanleiding van aanbevelingen van de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) in relatie tot Grenfell Tower brand.

Onderzoek brandklasse gevels

De resultaten van het door adviesbureau DGMR uitgevoerde onderzoek zijn nu gepubliceerd. In het rapport worden aanbevelingen gedaan om de brandklasse-eis voor gevels aan te scherpen voor hoge gebouwen waarin wordt geslapen of verminderd zelfredzame personen aanwezig zijn. De ATGB heeft de minister laten weten zich te kunnen vinden in het rapport en heeft daarbij nog wel aandachtspunten meegegeven.

Op basis van het rapport en de reactie van de ATGB laat de minister aan de Kamer weten de brandklasse-eisen voor gevels in de bouwregelgeving aan te zullen scherpen. Dit wordt de komende tijd uitgewerkt in een wijziging van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl).

Onderzoek brandveiligheid nieuwe bouwmaterialen

Met het DGMR-onderzoek en de aanpassing van de regelgeving geeft de minister ook invulling aan de motie van de Kamerleden Beckerman en Bromet van 20 april 2021, waarin wordt verzocht om te bezien of de bouwregelgeving aanpassing behoeft zodat aan het gebruik van nieuwe bouwmaterialen bij hoogbouw adequate brandveiligheidseisen worden gesteld. In dit kader heeft de minister tevens aan NEN gevraagd om in 2022 na te gaan hoe de in de bouwregelgeving aangestuurde NEN-normen voor brandveiligheid zich verhouden tot de nieuwe toepassingen van hout en welke aanpassingen eventueel nodig zijn.

Inventarisatie brandveiligheid gevels

Verder laat de minister in dezelfde Kamerbief weten dat zij de Tweede Kamer eind van dit jaar zal informeren over het herhaalonderzoek naar de brandveiligheid van gevels door gemeenten en provincies.

Onderzoeken en acties

Momenteel lopen er nog diverse andere onderzoeken en acties in opdracht van de minister. Het Instituut Fysieke Veiligheid doet onder andere onderzoek naar de beperking van rookverspreiding in woongebouwen en adviesbureau DGMR naar de beperking van branduitbreiding. Door adviesbureau Nieman wordt in samenspraak met gemeenten en bouwwereld een borgingsprotocol opgesteld voor de brandveiligheid van gevels bij nieuwbouwprojecten. NEN werkt daarnaast aan twee normdocumenten.

Bron: Brandveilig.com 02-11-2021