Nieuwe visie rookwerendheid in Bouwbesluit

Met de komst van de Omgevingswet en de daaronder vallende nieuwe bouwregelgeving het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in het verschiet, is de bouwwereld zich aan het voorbereiden op de meest ingrijpende regelwijziging namelijk rookwerendheid.

Hoe zat het ook al weer? Rookwerendheid was tot dusver de met NEN 6068 bepaalde brandwerendheid in minuten op de criteria R (bezwijken) en E (vlamdichtheid) en dat maal anderhalf. Een plezierige aanpak voor de fabrikanten, omdat je bij een brandwerendheidstest met goed resultaat de rookwerendheid er gratis bij kreeg! Er is een nieuwe visie ontwikkeld op rookwerendheid die in het Bbl in regels gevat gaat worden. Maar deze zomer is vrij plotseling de nieuwe visie in het Bouwbesluit opgenomen. Er waren maar weinig mensen in de bouwwereld die dit zagen aankomen. Maar de nieuwe rookwerendheid is nu wet.

Nieuwe aanpak rookwerendheid

De nieuwe visie op rookwerendheid is niet meer gebaseerd op brandwerendheid, maar op de luchtdichtheid van constructieonderdelen en scheidende bouwdelen bij kamertemperatuur met een drukverschil van 25 Pa en bij 200 °C met een drukverschil van 50 Pa. In de gesprekken en literatuur over het onderwerp krijgen de koude en warme rook de meeste aandacht, maar de drukverschillen zijn net zo belangrijk. Bedenk dat een ventilatierooster dat volgens NEN 6068 met 20 Pa wordt getest, de brandwerendheid haalt en vervolgens een rookwerendheid bezit van 1,5 maal de brandwerendheid in minuten, bij een echte brand een twintigvoudig groot drukverschil kan ervaren. Het opschuimende materiaal van de lamellen wordt weggeblazen en de rookwerendheid haalt maar een fractie van de geëiste waarde. Het meenemen van koude rook bij het bepalen van de rookdoorlatendheid van een constructieonderdeel en het toepassen van drukverschillen is een duidelijke verbetering.

Lees het hele artikel op brandveilig.com

Bron: Brandveilig.com 29-11-2021