Standaardbrieven VTH regio IJsselland beschikbaar

De Omgevingswet heeft veel impact op de VTH-processen. Eén van de onderwerpen waar VNG veel vragen over krijgt zijn de aanpassingen op de VTH standaardbrieven. Ter inspiratie stelt Regio IJsselland zijn standaardbrieven beschikbaar.  

Omdat er veel behoefte bleek te zijn naar kennis over en voorbeelden van standaardbrieven organiseerde de VNG op 15 oktober een drukbezochte netwerksessie over dit onderwerp. Door Sandra Anzion, jurist Programma Omgevingswet VNG, werden tips aangereikt waar je op moet letten bij het aanpassen van de standaardbrieven. De regio IJsselland nam de deelnemers op een enthousiasmerende manier mee, in het door hun gelopen proces en konden andere gemeenten door gerichte beantwoording van de vragen verder brengen in hun proces.

Bij het aanpassen van de standaardbrieven is het uitgangspunt dat ze op de nieuwe wet gebaseerd moeten zijn. Maar het is ook een kans om de communicatie tegen het licht te houden en te checken op begrijpbaarheid en of het nog passend is hoe je als gemeenten om wilt gaan met dienstverlening.

Daarnaast werd er door een aantal gemeenten de wens uitgesproken om in gezamenlijkheid het traject aanpassen standaardbrieven te doorlopen. De VNG onderzoekt momenteel wat de mogelijkheden zijn voor een kennisgroep standaardbrieven die in gezamenlijkheid aan de slag gaat met het op maat maken van de brieven. Mocht u als gemeente hier behoefte aan hebben, stuur dan een mail naar baptiste.dullaart@vng.nl.

Netwerksessies VTH

De VNG organiseert regelmatig netwerksessies over diverse impactonderwerpen rondom de invoering van de Omgevingswet en VTH. Om op de hoogte te blijven van nieuwe netwerksessies kunt u zich aanmelden en maakt u deel uit van het Netwerk VTH.

Meer informatie

Bron: VNG 11-11-2021