Tien miljoen voor realisatie Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving

‘De grote maatschappelijke opgaven voor de ontwerp-, bouw- en installatiesector te realiseren vragen om het veel slimmer benutten van data. Voor de uitwisseling van data tussen ketenpartners is een digitaal stelsel nodig. DSGO maakt het mogelijk om dat op een geavanceerde manier te doen’, zegt Ries Bode (voorzitter digiteam en kwartiermaker voor het programma DSGO). 

De focus ligt initieel op het reduceren van het aantal logistieke bewegingen en daarmee op de reductie van stikstofuitstoot. DSGO maakt deel uit van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). In dit programma werken TNO, digiGO en de topsector Logistiek gezamenlijk aan de ambitie om in 2030 onder meer 60% stikstofreductie en 0,4 mton CO2-reductie te realiseren. Lees hier meer over de BZK-subsidie.

Aan de slag

Zo’n veertig vooraanstaande partijen uit de ontwerp-, bouw- en installatiesector hebben zich gecommitteerd aan een gezamenlijke digitaliseringsambitie: digiGO. Het ontwikkelen van een digitaal stelsel komt hier uit voort. Het Rijk draagt nu tien miljoen euro bij aan de ontwikkeling van DSGO. ‘Het is een compliment aan de sector dat alle geleverde inspanning tot dit resultaat heeft geleid. Er is nu én funding en een gezamenlijke ambitie en bereidheid om DSGO te realiseren. Het is echt een betekenisvolle stap voor de sector', zegt Joseph Kuling, voorzitter van de BouwDigitaliseringsraad. 

Meer over de subsidie en het DSGO programma kun je lezen op de digiGO website.

Bron: BIM Loket 16-11-2021