Beslissing op bezwaar WOB-verzoek over asbest

Op de website van de Rijksoverheid is een beslissing van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd over een bezwaar tegen een WOB-verzoek over asbest dat op 26 oktober 2020 was ingediend.
Het verzoek omvatte voornamelijk vraag naar documenten en correspondentie over en met diverse vestigingen van Eternit en de instelling van het Instituut Asbestslachtoffers. 

Op 24 maart 2021 is hierover een besluit genomen, waarop een beroep is ingesteld. 

In de uitgebreide beslissing naar het bestreden besluit wordt nader ingegaan op het WOB-verzoek.

Het volledige document is te downloaden via de website van de Rijksoverheid

Bron: Rijksoverheid 31-12-2021