Consumentendossier

NPR 8092 is een document met richtlijnen voor alle informatie en aspecten die relevant zijn voor realisatie van het doel van het consumentendossier. Het consumentendossiervormt een onderdeel van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)en NPR 8092 is bedoeld als handreiking voor aannemers om zelf een (digitaal) consumentendossier opte stellen, dat vanaf 2022 bij oplevering van nieuwbouw en verbouwprojecten aanconsumenten moet worden overgedragen. NEN is door BZK gevraagd om op basis van haar procedures samen met de diverse stakeholders een document op te stellen in de vorm van een NPR. In dit document worden inhoud en eventuele vormvereisten beschreven die als onderdeel van het consumentendossier zouden moeten worden vastgelegd.

De norm is te vinden op NEN.nl

Bron: NEN 02-12-2021