Kamerbrief over inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren (BZK) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de stand van zaken van de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. 

PDF document Download:Kamerbrief over inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (379.84 KB) PDF document Download:Advies monitoringsgroep inwerkingtreding Wkb 14 december 2021 (155.84 KB) PDF document Download:Aanbevelingen implementatie Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (165.98 KB)
In dit document wordt een aanpak op hoofdlijnen voor monitoring en evaluatie Wkb voorgesteld en het vervolgproces van dit voorstel toegelicht.
PDF document Download:Plan van aanpak op hoofdlijnen Monitoring en evaluatie Wkb (639.64 KB)
In dit document wordt een aanpak op hoofdlijnen voor monitoring en evaluatie Wkb voorgesteld en het vervolgproces van dit voorstel toegelicht.
PDF document Download:Voortgangsrapportage Implementatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (847.61 KB)
Deze rapportage geeft een overzicht van de bereikte resultaten en de voortgang van de implementatie van en voorbereiding op de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 juli 2022.
PDF document Download:Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Financiële gevolgen gemeenten (630.89 KB)
Het eindrapport van het onderzoek in het kader van artikel 2 Financiële-verhoudingswet.
PDF document Download:Stand van zaken voortgangsrapportage proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (3.3 MB)
Memo over de voortgangsrapportage en evaluatie proefprojecten tot en met oktober 2021

Bron: Rijksoverheid 17-12-2021