Kamerbrief voortgang aanpassingen asbeststelsel

Op 26 november jl. heeft staatssecretaris Wiersma van het ministerie van SZW de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de voortgang van de aanpassingen in het asbeststelsel. 

In deze brief kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De voortgang van de wijziging van de regelgeving;
  • Voortgang SMART-nieuwe stijl
  • Validatie- en Innovatiepunt (VIP)
  • Verkenning van verbetermogelijkheden voor de eindbeoordeling;
  • Aangenomen moties. 

De complete brief kan worden gedownload via de website van de Rijksoverheid

 

Bron: Rijksoverheid 08-12-2021