Natuurlijke afbraak van asbestvezels

Op de website van de Rijksoverheid is het eindrapport, na vijf jaar onderzoek door Arcadis, naar de natuurlijke afbraak van asbestvezels gepubliceerd.
Het betreft een verweringsexperiment om de afbraaksnelheid van witte asbest (chrysotiel) onder verschillende omstandigheden te meten en inzicht te krijgen onder welke condities het afbraakproces optimaal verloopt en mogelijk versneld kan worden.

In eerder onderzoek van Arcadis, gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Overijssel en Arcadis, is geconstateerd dat asbestvezels na een langdurig verblijf in de bodem vaak aangetast zijn. Er werden toen vezels bestudeerd van locaties waar het asbest enkele decennia in de bodem aanwezig was.

Tijdens dit onderzoek, ook gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Overijssel en Arcadis, is een duidelijk hogere mate van afbraak waargenomen dan op voorhand werd verwacht op basis van literatuurstudie. Verhoogde verwering van chrysotiel in de bodem, veel gebruikt in asbesthoudende daken, is aangetroffen bij zowel lage als hoge pH.

Het uitgebreide rapport met conclusies en aanbevelingen kan worden gedownload via de website van de Rijksoverheid

Bron: Rijksoverheid 28-12-2021