Programma Aan de slag met de Omgevingswet 14 december 2021

Terugblik Inspiratiedag  

‘We hebben allemaal dezelfde opgave en we moeten samen zorgen dat het straks werkt.' Dat benadrukte Majola Boogmans, programmamanager Omgevingswet bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), tijdens het plenaire deel van de Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet van 9 december 2021. Bijna 650 deelnemers volgden het online programma dat verder bestond uit 19 workshops. Het thema van de dag: stap voor stap naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022. De Inspiratiedag gemist of nog eens terugkijken? Kijk de webinars van de Inspiratiedag terug op onze website.

Winnaars Aandeslag-Trofee: Gemeente Hengelo!  

Felicitaties voor de Gemeente Hengelo met het winnen van de Aandeslag-Trofee 2021 met de Pilot omgevingsplan Hengelo. Lees hier het hele verhaal.

Omgevingswet koerst aan op 1 juli 2022  

Minister Ollongren en de koepels van gemeenten (VNG), provincies (IPO) en waterschappen (UvW) blijven aankoersen op een verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022. Steeds meer overheden zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ze oefenen met het stelsel en regelen hun eigen processen in. De bestuurlijke partners hebben de minister tijdens het Bestuurlijk Overleg van 8 december opgeroepen het ontwerp van het Koninklijk Besluit, met de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022, op korte termijn aan het parlement aan te bieden. Lees meer over het Bestuurlijk Overleg

Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet

12 Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO’s) ondersteunen overheden in hun regio bij de implementatie van de Omgevingswet. Wat houdt hun werk precies in? Elke RIO bouwt en onderhoudt een eigen regionaal netwerk. Daarnaast zijn de RIO’s de verbindende schakel tussen alle partijen in hun regio die 'iets moeten' met de invoering van de Omgevingswet. Landelijk werken de RIO’s samen met partijen zoals de VNG, het Interprovinciaal overleg (IPO), de Unie van Waterschappen, het Rijk en het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Meer lezen over de RIO's

Digitaal Stelsel Omgevingswet  

Natura 2000-besluiten op de oefenomgeving beschikbaar

Sinds kort zijn de Natura 2000-besluiten op de oefenomgeving van het DSO beschikbaar. Het gaat om 159 aanwijzingsbesluiten en 13 toegangsbeperkende besluiten. De beschermde natuurgebieden en bijbehorende besluiten zijn in de viewer (de kaart) in het Omgevingsloket te raadplegen. Lees hier meer over de Natura 2000-besluiten in de oefenomgeving

Maandelijkse update november

De Update Aan de slag met het werkend stelsel Omgevingswet neemt u elke maand mee in de ontwikkeling van het DSO. In de update van november informeren we u onder andere over de nieuwe versie van het DSO (release 20.4) op de oefenomgeving, oplossingen voor het uploaden van geo-bestanden in het DSO en de ontwikkeling van een prototype van een extra viewer. 

Nieuwe conceptversie Zaaktypecatalogus Omgevingswet 

Er is een nieuwe conceptversie van de Zaaktypecatalogus Omgevingswet (ZTC-OW) opgesteld. De daarin opgenomen zaaktypen beschrijven de processen voor de uitvoering van de Omgevingswet. De beheerwerkgroep, met vertegenwoordigers van gemeenten en provincies, heeft de eerder ingediende wijzigingsvoorstellen beoordeeld en waar zinvol verwerkt tot versie 1.1. Voordat deze versie wordt vastgesteld, bestaat de mogelijkheid vragen en opmerkingen in te dienen. Lees hier meer over de ZTC-OW.

Gepland onderhoud december 2021

Van 15 tot en met 17 december is de oefenomgeving mogelijk niet beschikbaar. Dan wordt de nieuwste versie van het DSO (PI-20.6) geïnstalleerd. Meer informatie over gepland onderhoud vindt u op de pagina Onderhoudskalender.

Omgevingsvisie, het instrument om opgaven op te pakken

Hoe komt u als gemeente tot een samenhangend omgevingsbeleid als u kijkt naar de brede maatschappelijke opgaven die in een gebied spelen? Naar aanleiding van een webinarreeks over dit thema is een artikel verschenen met de geleerde lessen.

Meer lezen

Catalogus Omgevingswet: informatie bij elkaar  

Bent u druk aan het oefenen en bent u nog op zoek naar handige tools, handreikingen, webinars, webcolleges of voorbeelden van andere gemeenten? De Catalogus Omgevingswet van de VNG biedt een overzicht van middelen, die gemeenten en uitvoeringsorganisaties kunnen gebruiken bij de implementatie van de Omgevingswet.

Roeien met nieuwe riemen

Hoe kunnen we het beste omgaan met kansen en bedreigingen voor natuur, milieu en duurzaamheid in de Omgevingswet? Deze vraag stond centraal in het rapport 'Roeien met nieuwe riemen'. Het rapport werd in een webinar gepresenteerd. In een panel gingen Edward Stigter, gedeputeerde Provincie Noord-Holland, Hetty Gerringa van de Brabantse Milieufederatie en Esther Vos, projectleider Omgevingsverordening bij de Provincie Noord-Brabant hierover in gesprek. 

Webinar terugkijken

Agenda online bijeenkomsten  

Om u goed voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet, kunt u online sessies volgen. Een webinar gemist? Via onze website kunt u webinars en spreekuren terugkijken. 

  • Voor de maanden januari en februari kunt u zich weer inschrijven voor de Klikdemo: oefenen in het Omgevingsloket. U wordt aan de hand van een praktische casus stap voor stap meegenomen. 
  • Wat is de impact van het DSO en de Omgevingswet op het dagelijkse werk van medewerkers van de frontoffice en medewerkers DSO? In een functiegerichte oefensessie nemen we u mee in wat het DSO voor deze specifieke functies betekent. Schrijf u in voor de sessie op 20 december (medewerkers DSO) en 22 december (medewerkers KCC). Hou onze website in de gaten voor nieuwe functiegerichte sessies in 2022.
  • Elke dinsdag (met uitzondering van 28 december en 4 januari) behandelen onze experts tijdens het Spreekuur Omgevingswet in anderhalf uur (van 13.00 tot 14.30 uur) inhoudelijke onderwerpen en kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld DSO, toepasbare regels, participatie of de bruidsschat.

Kijk voor meer informatie over webinars van bijvoorbeeld de VNG in onze evenementenkalender. 

Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl  

16-12-2021