Voortgangsbrief asbest

Op 1 december jl. heeft staatssecretaris van Wyenberg van het ministerie van IenW de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het saneren van de resterende asbestdaken in Nederland. 

De sanering van asbestdaken is drastisch verminderd sinds het verbod op asbestdaken niet meer doorgaat. Op dit moment wordt ca. 7 miljoen m2 asbestdaken per jaar gesaneerd. Met dit tempo duurt het nog ruim 10 jaar voor alle asbesthoudende daken zijn vervangen. 

Daarnaast werd de Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de samenwerkingsverklaring waarin meer dan 40 acties zijn opgenomen gericht op bewustwording en communicatie en o.a. de oprichting van een particulier fonds. De uitvoering van deze activiteiten ligt bij het Programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdakensanering. 

Het productenbesluit asbest dient te worden herzien voor een goede aansluiting op de Europese REACH-verordening, met name op het gebied van asbest dat van nature aanwezig kan zijn in bijvoorbeeld talk. 

In het kader van de motie Stoffer/Geurts van 11 mei 2021 waarin werd verzocht om een vervolg op het Blootstellingsonderzoek van Arcadis in 2020 is een plan van aanpak gemaakt voor de uitvoering van deze motie. 

Zowel de voortgangsbrief als het genoemde plan van aanpak kunt u downloaden via de website van de Rijksoverheid

 

Bron: Rijksoverheid 07-12-2021