11 maart: Consultatie Integraal Financieel Beeld

De afgelopen maanden is samen met de interbestuurlijke partners gewerkt aan onderzoeken over de financiële effecten van de Omgevingswet, die hebben geleid tot het integraal financieel beeld. Op 11 maart start de consultatie voor gemeenten op het Integraal Financieel Beeld voor de Omgevingswet.

De uitkomsten van het Integraal Financieel Beeld toetsen wij graag met de gemeentelijke praktijk, zoals ook besloten is tijdens de ALV van september 2020. Wilt u meedoen aan de consultatie? Schrijf u dan in via deze link.

Kick-off bijeenkomst op 11 maart

Voor de deelnemers aan de consultatie organiseren wij op 11 maart een bijeenkomst waarin we uitleggen hoe het integraal financieel beeld is opgezet, wat het doel is en welke effecten wel of niet zijn meegerekend. Deelnemers aan de consultatie krijgen de link voor de bijeenkomst vanzelf toegestuurd en hoeven zich hier niet apart voor aan te melden.

Heeft u vragen over de consultatie? Neem gerust contact op met omgevingswet@vng.nl. Meer gedetailleerde informatie volgt op onze website.

Meer informatie

Bron: VNG 26-02-2021

Thema's: Omgevingswet