Eerste Kamer verklaart ontwerp-KB Omgevingswet niet controversieel, Tweede Kamer wel

De Eerste Kamer heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wet, 1 januari 2022, niet controversieel verklaard. De Tweede Kamer heeft het ontwerp-KB wel controversieel verklaard. Het is echter mogelijk dat hier opnieuw over gestemd wordt.

Controversieel verklaarde onderwerpen worden weer behandeld zodra de Kamer dat besluit.

Proces ontwerp-KB

Beide Kamers – dus zowel de Eerste als de Tweede Kamer – moeten het ontwerp-KB behandelen. Hierbij bepalen zij elk hun eigen procedure. Als beide Kamers met de voorgestelde datum instemmen, kan de Omgevingswet op de beoogde inwerkingtredingsdatum (1 januari 2022) ingaan.

Implementatie in volle gang

Overheden werken ondertussen onverminderd door aan de implementatie van de Omgevingswet. Zij krijgen graag, in verband met hun voorbereidingen op de invoering van de wet, tijdig duidelijkheid over de definitieve inwerkingtredingsdatum. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet blijft beide Kamers de komende tijd informeren over de voortgang van de implementatie.

Bron: aan de slag met de omgevingswet 04-02-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet