Asbest in cosmetische producten

Op 8 februari 2021 heeft minister Van Ark de Tweede Kamer geïnformeerd naar aanleiding van een ingediende motie door de heer Laçin waarin hij verzoekt om zo spoedig mogelijk cosmetische producten die asbest bevatten van de markt te halen.  De brief is te downloaden via de website van de Rijksoverheid

Bron: Rijksoverheid 15-02-2021