Consultatie Arbeidsomstandighedenbesluit i.v.m. asbest

Op 9 februari 2021 is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit i.v.m modernisering asbeststelsel alsmede enkele technische wijzigingen van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012 gepubliceerd. De consultatie loopt tot 23 maart 2021. 
De wijzigingen zijn met name van belang voor asbestinventarisatiebedrijven, asbestverwijderingsbedrijven, asbestinspectie - en testlaboratoria en opdrachtgevers van asbestverijwderingen.

De publicatie kan worden gedownload via de website Overheid.nl

Bron: Rijksoverheid 15-02-2021