Fase 2: Blootstellingsonderzoek Asbestdaken

 

Het rapport 'Fase 2: Blootstellingsonderzoek Asbestdaken', opgesteld door Arcadis, is op 1 februari 2021 door staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer gestuurd.

Er zijn helaas minder daken meegenomen in het onderzoek dan de bedoeling was. Het gaat om:

  • twee middelgrote daken
  • drie grote daken
  • een sanering waarbij schuim als emissiebeperkend middel is gebruikt
  • een sanering waarbij water als emissiebeperkend middel is gebruikt. 

Bij het bemeten van de reguliere handelingen, ten behoeve van het verwijderen van de golflaten daken, is de vezelemissie (erg) hoog. De grenswaarde wordt diverse malen overschreden.
Wanneer de resultaten van alle metingen in beschouwing worden genomen zijn er enkele verklaringen voor de grote verschillen van de waargenomen vezelemissies:
de grootte van het asbestdak
de staat van het asbestdak
de constructie van het asbestdak

Vooralsnog is de conclusie dat het saneren van asbestdaken niet kan worden teruggeschaald van risicoklasse 2 naar risicoklasse 1. 

De begeleidende brief van de staatssecretaris en het volledige rapport van Arcadis zijn te downloaden via de website van de Tweede Kamer

 

 

 

 

Bron: Tweede Kamer 02-02-2021